Thép không gỉ Đột

Bạn đang ở đây: Trang chủ -> Sản phẩm -> Thép phế liệu không gỉ -> Thép không gỉ Đột
Chúng tôi là một kỹ thuật Taiwan Thép không gỉ Đột nhà sản xuất, nhà máy, nhà cung cấp và xuất khẩu. Tùy thuộc vào đầu tư ổn định, thẩm quyền cao và dịch vụ sau bán hàng tốt, chúng tôi đã làm cho chúng tôi là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu trong ngành công nghiệp. Chúng tôi hứa sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh và giao hàng đúng thời gian cho bạn. Chúng tôi đã thiết lập kinh doanh lâu dài với khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm trong bất kỳ mô hình của các sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng được tự do liên hệ với chúng tôi.
  • Thép không gỉ Đột

mô hình:
Thép không gỉ Đột
Austenitic Grades
Austenitic grades are those alloys which are commonly in use for stainless applications. The austenitic grades are not magnetic. The most common austenitic alloys are ironchromium-nickel steels and are widely known as the 300 series. The austenitic stainless steels, because of their high chromium and nickel content, are the most corrosion resistant of the stainless group providing unusually fine mechanical properties. They cannot be hardened by heat treatment, but can be hardened significantly by cold-working.

Straight Grades
The straight grades of austenitic stainless steel contain a maximum of.08% carbon. There is a misconception that straight grades contain a minimum of.03%, but the specStainless.

"L" Grades
The "L" grades are used to provide extra corrosion resistance after welding.The letter "L" after a stainless steel type indicates low (as in 304L). The is kept to0.03% or under to avoid carbide precipitation. Carbon in steel when heated to temperatures in what is called the critical range (800 degrees F to 1600 degrees F) precipitates out, combines with the chromium and gathers on the grain boundaries. This deprives the steel of the chromium in solution and promotes corrosion adjacent to the grain boundaries.

By controlling the amount of carbon, this is minimized. For weldability, the "L" grades are used. You may ask why all stainless steels are not produced as "L" grades. There are a couple of reasons. First, the "L" grades are more expensive. In addition, carbon, at high temperatures imparts great physical strength Frequently the mills are buying their raw material in "L" grades, but specifying the physical properties of the straight grade to retain straight grade strength. A case of having your cake and heating it too.This results in the material being dual certified 304/304L; 316/316L, etc.

"H" Grades
The "H" grades contain a minimum of.04% carbon and a maximum of.10% carbon and are designated by the letter "H" after the alloy. People ask for "H" grades primarily when the material will be used at extreme temperatures as the higher carbon helps the material  retain strength at extreme temperatures. You may hear the phrase "solution annealing". This means only that the carbides which
may have precipitated (or moved) to the grain boundaries are put back into solution (dispersed) into the matrix of the metal by the annealing process. "L" grades are used where annealing after welding is impractical, such as in the field where pipe and fittings are being welded.

Yêu cầu Bây giờ +Yêu cầu Bây giờ -
Chuyên môn của chúng tôi đã cho phép chúng tôi để đảm bảo tốt nhất Thép không gỉ Đột phải chịu các sản phẩm của chúng tôi để các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong từng giai đoạn của sản xuất và trong khi công văn. Chúng tôi chân thành chào đón tất cả bạn bè có liên quan trên toàn thế giới để đến thăm và hợp tác!
Italian, Italiano