เหล็กแผ่นสแตนเลส

YES Stainless Co.,Ltd. ความเชี่ยวชาญในการผลิต, การจัดหาและการส่งออก เหล็กแผ่นสแตนเลส, กับโรงงานใน Taiwan. มันได้เสมอโฟกัสของเราจะผลิตสินค้าที่ดีที่สุดและเพื่อให้พวกเขาในเวลาที่มีการบริการหลังการขายที่เอาใจใส่ จิตวิญญาณของเราเป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้เราสามารถอยู่ขั้นตอนก่อนคู่แข่งของเราโดยการให้กว้างที่สุดผลิตภัณฑ์คุณภาพ สอบถามจากผู้ค้าส่งทั่วโลก, ผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อตัวแทนและ OEM/ODM ยินดีต้อนรับ.
 • จานสแตนเลส
  จานสแตนเลส
  Specifications

  SUS304 chemical composition:

  Austenitic Grades
  The 300 Series stainless steels are the most important members of the Austenitic family and are the most widely used of stainless steels. The Austenitic grades are nonmagnetic* and hardenable only by cold working. * (Note: Austenitic stainless steels may become slightly magnetic after cold working.)

  Type 301 contains less chromium and nickel than 302 for more work hardening.
  Type 302 is the basic type of the 300 series,18% chromium—8% nickel group.It is the renowned 188 Stainless and is the most widely used of the nickel stainless and heat resisting steels.

  Type 303 contains added phosphorus and sulphur for better machining characteristics. Corrosion resistance is slightly less than
  302/304.

  Type 303Se contains Se and P added to improve machinability.

  Type 304304L and nickel increased and carbon lowered to reduce carbide precipitation and increase corrosion resistance.Carbon is lowest in 304L for welding applications.

  Type 305 has increased nickel to lower work hardening properties.

  Type 309309S have added and nickel for more corrosion resistance and high temperature scaling resistance. 309S contains less carbon to minimize carbide precipitation.

  Type 310310S have higher nickel content than 309309S to further increase scaling resistance.310S contains less carbon than 310 to minimize carbide precipitation.

  Type 316316L contain substantial molybdenum additions for improved corrosion resistance (particularly pittype corrosion), creep resistance and high temperature strength. Carbon content 316L is low for welding purposes.
  Type 321 contains titanium to tie up the carbon and avoid chromium carbide precipitation in welding.

  Type 330 ultra high nickel content provides best corrosion resistance to most furnace atmospheres. This grade has low coefficient of expansion, excellent ductility and high strength.

  Type 347 – 348 have columbiumtantalum added to tie up the carbon and avoid chromium carbide precipitation in welding. Use for temperatures from 800to 1650 degrees F.
 • เหล็กแผ่นสแตนเลส 304
  เหล็กแผ่นสแตนเลส 304
  Specifications

  SUS304 chemical composition:

  All standard grades of stainless steel contain iron, carbon and a minimum of 11.5% chromium, the element responsible for the inherent corrosion resistance of the alloy.All stainless steels resist corrosion, although the degree of resistance to attack by many coon chemicals, food products and other materials is variable. To enhance or supplement the effect of chromium, other alloying elements are added to straight chromium stainless steels as follows:

  1. Nickel— to stabilize the austenitic structure, improve forming properties, increase ductility, high temperature strength and corrosion resistance (particularly in industrial and marine atmospheres, chemical, food and textile processing industries).
  2. Silicon— to increase scaling resistance and resist carburizing at high temperatures.
  3. Manganese— to improve hotworking properties, increase yield and tensile strengths (above2%), partially replace nickel and stabilize the austenitic structure.
  4. Molybdenum— to increase corrosion resistance (particularly in sulfite, sulfate, acetic acid and acetate solutions and salt water atmosphere), increase creep resistance, increase strength at elevated temperatures, expand range of passivity and counteract tendency to pit.
  5. Titanium, ColumbiumTantalum—to prevent intergranular corrosion by stabilizing the carbon as titanium or columbium carbides instead of chromium carbides, produce finer grain size, reduce stretcher strains from drawing and forming in Type 430.
  6. Sulphur, Phosphorus and Selenium— to improve machinability.
  7. Additional Chromium— to increase scaling, wear and corrosion resistance and increase tensile strength.

 • รีดร้อนเหล็กแผ่นสแตนเลส
  รีดร้อนเหล็กแผ่นสแตนเลส
  Specifications

  SUS304 chemical composition:

  The basic alloy. Type 304 is an austenitic steel possessing a minimum of18% chromium and8% nickel, combined with a maximum of 0.08% carbon. It is a nonmagnetic steel which cannot be hardened by heat treatment, but instead. must be cold worked to obtain higher tensile strengths.

  The18% minimum chromium content provides corrosion and oxidation resistance. The alloy's metallurgical characteristics are established primarily by the nickel content (8% mm.), which also extends resistance to corrosion caused by reducing chemicals. Carbon, a necessity of mixed benefit, is held at a level (0.08% max.) that is satisfactory for most service applications.

  The stainless alloy resists most oxidizing acids and can withstand all ordinary rusting. HOWEVER, IT WILL TARNISH. It is immune to foodstuffs, sterilizing solutions, most of the organic chemicals and dyestuffs, and a wide variety of inorganic chemicals. Type 304, or one of its modifications, is the material specified more than50% of the time whenever a stainless steel is used.

  Because of its ability to withstand the corrosive action of various acids found in fruits, meats, milk, and vegetables, Type 304 is used for sinks, tabletops, coffee urns, stoves, refrigerators, milk and cream dispensers, and steam tables. It is also used in numerous other utensils such as cooking appliances, pots, pans, and flatware.
 • 304 แผ่นสแตนเลส
  304 แผ่นสแตนเลส
  Specifications

  SUS304L chemical composition:

  300 series stainless steel having approximately (not exactly)18% chromium and8% nickel. The term is used interchangeably to characterize fittings made of 302, 302HQ, 303, 304, 305, 384, XM7, and other variables of these grades with close chemical compositions.  There is little overall difference in corrosion resistance among the "18-8" types, but slight differences in chemical composition do make certain grades more resistant than others do against particular chemicals or atmospheres.  "18-8" has superior corrosion resistance to 400 series stainless, is generally nonmagnetic, and is hardenable only by cold working.

  Type 304 is especially suited for all types of dairy equipment- milking machines, containers, homogenizers, sterilizers, and storage and hauling tanks, including piping, valves, milk trucks and railroad cars. This 18-8 alloy is equally serviceable in the brewing industry where it is used in pipelines, yeast pans, fermentation vats, storage and railway cars, etc. The citrus and fruit juice industry also uses Type 304 for all their handling, crushing, preparation, storage and hauling equipment.

  In those food processing applications such as in mills, bakeries, and slaughter and packing houses, all metal equipment exposed to animal and vegetable oils, fats, and acids is manufactured from Type 304.

  Type 304 is also used for the dye tanks, pipelines buckets, dippers, etc. that come in contact with the lormic, acetic, and other organic acids used in the dyeing industry.

  In the marine environment, because of it slightly higher strength and wear resistance than type 316 it is also used for nuts, bolts, screws, and other fasteners.  It is also used for springs, cogs, and other components where both wear and corrosion resistance is needed.
 • แผ่นรีดเย็น
  แผ่นรีดเย็น
  Specifications

  SUS316 chemical composition:

  316: For severe environments. Of course, there are many industrial processes that require a higher level of resistance to corrosion than Type 304 can offer.  For these applications, Type 316 is the answer.

  Type 316 is also austenitic, non-magnetic, and thermally nonhardenable stainless steel like Type 304. The carbon content is held to 0.08% maximum, while the nickel content is increased slightly. What distinguishes Type 316 from Type 304 is the addition of molybdenum up to a maximum of3%.

  Molybdenum increases the corrosion resistance of this chromium-nickel alloy to withstand attack by many industrial chemicals and solvents, and, in particular, inhibits pitting caused by chlorides. As such, molybdenum is one of the single most useful alloying additives in the fight against corrosion.

  By virtue of the molybdenum addition, Type 316 can withstand corrosive attack by sodium and calcium brines, hypochlorite solutions, phosphoric acid; and the sulfite liquors and sulfurous acids used in the paper pulp industry. This alloy, therefore, is specified for industrial equipment that handles the corrosive process chemicals used to produce inks, rayons, photographic chemicals, paper, textiles, bleaches, and rubber. Type 316 is also used extensively for surgical implants within the hostile environment of the body.

  Type 316 is the main stainless used in the marine environment, with the exception of fasteners and other items where strength and wear resistance are needed, then Type 304 is typically used.

 • จานสแตนเลส 316
  จานสแตนเลส 316
  Specifications

  SUS316 chemical composition:

  316/316L is an austenitic stainless steel enhanced with an addition of 2.5% lybdenum, to provide superior corrosion resistance to 304 stainless steel. 316/316L has improved pitting corrosion resistance and has excellent resistance to sulphates, phosphates and other salts.

  316/316L has better resistance than standard 18/8 types to sea water, reducing acids and solution of chlorides, bromides and iodies.

  Types 316 and 316L Stainless Steels exhibit better corrosion resistance than Type 304. They provide excellent resistance to pitting type corrosion such as encountered in a sea coast environment. They also provide good resistance to most chemicals involved in the paper, textile and photographic industries.
  They are particularly useful in one to five percent sulfuric acid solutions up to 150°F (66°C) as well as acetic, phosphoric, formic and tartaric acids, and in certain chloride, bromide and iodide solutions.

  Corrosion Resistance:
  Types 316 and 316L Stainless Steels exhibit better corrosion resistance than Type 304. They provide excellent resistance to pitting type corrosion such as encountered in a sea coast environment. They also provide good resistance to most chemicals involved in the paper, textile and photographic industries.
  They are particularly useful in one to five percent sulfuric acid solutions up to 150°F (66°C) as well as acetic, phosphoric, formic and tartaric acids, and in certain chloride, bromide and iodide solutions.

  Oxidation Resistance:
  The maximum temperature to which Types 316 and 316L can be exposed continuously without appreciable scaling is about 1700°F (927°C). For intermittent exposure, the maximum exposure temperature is about 1600°F (871°C).

  Heat Treatments:
  Types 316 and 316L are non-hardenable by heat treatment. Annealing: Heat to 1900- 2100°F (1038- 1149°C), then rapidly quench.

  Cold Working:
  Due to the higher nickel content, these grades work harden at a lower rate than Type 304. In the annealed condition, they exhibit excellent ductility and may be readily roll formed, deep drawn, and bent. is essential to restore ductility and to lower hardness for subsequent forming operations. Severely formed parts should be annealed to remove stresses.

  Formability:
  Types 316 and 316L can be readily formed and drawn.
 • 316 สแตนเลสเหล็กแผ่น
  316 สแตนเลสเหล็กแผ่น
  Specifications

  SUS316 chemical composition:

  Grade 316 is the standard molybdenum-bearing grade, second in importance to 304 amongst the austenitic stainless steels. The molybdenum gives 316 better overall corrosion resistant properties than Grade 304, particularly higher resistance to pitting and crevice corrosion in chloride environments. It has excellent forming and welding characteristics. It is readily brake or roll formed into a variety of parts for applications in the industrial, architectural, and transportation fields. Grade 316 also has outstanding welding characteristics. Post-weld annealing is not required when welding thin sections.

  Grade 316L, the low carbon version of 316 and is immune from sensitisation (grain boundary carbide precipitation). Thus it is extensively used in heavy gauge welded components (over about 6mm). Grade 316H, with its higher carbon content has application at elevated temperatures, as does stabilised grade 316Ti.
  The austenitic structure also gives these grades excellent toughness, even down to cryogenic temperatures.

  Corrosion Resistance
  Excellent in a range of atmospheric environments and many corrosive media- generally more resistant than 304. Subject to pitting and crevice corrosion in warm chloride environments, and to stress corrosion cracking above about 60°C. Considered resistant to potable water with up to about 1000mg/L chlorides at ambient temperatures, reducing to about 500mg/L at 60°C.
  316 is usually regarded as the standard "marine grade stainless steel", but it is not resistant to warm sea water. In many marine environments 316 does exhibit surface corrosion, usually visible as brown staining. This is particularly associated with crevices and rough surface finish.

  Heat Resistance
  Good oxidation resistance in intermittent service to 870°C and in continuous service to 925°C. Continuous use of 316 in the 425-860°C range is not recommended if subsequent aqueous corrosion resistance is important. Grade 316L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the above temperature range. Grade 316H has higher strength at elevated temperatures and is sometimes used for structural and pressure-containing applications at temperatures above about 500°C.

  Heat Treatment
  Solution Treatment (Annealing)- Heat to 1010-1120°C and cool rapidly. These grades cannot be hardened by thermal treatment.

  Welding
  Excellent weldability by all standard fusion methods, both with and without filler metals. AS 1554.6 pre-qualifies welding of 316 with Grade 316 and 316L with Grade 316L rods or electrodes (or their high silicon equivalents). Heavy welded sections in Grade 316 require post-weld annealing for maximum corrosion resistance. This is not required for 316L. Grade 316Ti may also be used as an alternative to 316 for heavy section welding.

  Machining
  A "Ugima" improved machinability version of grade 316 is available in round and hollow bar products. This machines significantly better than standard 316 or 316L, giving higher machining rates and lower tool wear in many operations.

  Dual Certification
  It is common for 316 and 316L to be stocked in "Dual Certified" form- mainly in plate and pipe. These items have chemical and mechanical properties complying with both 316 and 316L specifications. Such dual certified product does not meet 316H specification and may be unacceptable for high temperature applications.

  Applications
  Typical applications include:
  •Food preparation equipment particularly in chloride environments.
  •Laboratory benches & equipment.
  •Coastal architectural panelling, railings & trim.
  •Boat fittings.
  •Chemical containers, including for transport.
  •Heat Exchangers.
  •Woven or welded screens for mining, quarrying & water filtration.
  •Threaded fasteners.
  •Springs.
 • 316L เหล็กแผ่นสแตนเลส
  316L เหล็กแผ่นสแตนเลส
  Specifications

  SUS316L chemical composition:

  Applications:Used in FineLine's micro-resolution direct sintering process, MicroFine Metal Stainless Steel 316L allows for production quality metal parts with the finest features and tightest tolerances in the industry. The material is used for manufacturing acid and corrosion resistant prototypes, and unique or series production parts in the following fields: Medical technology, plant engineering, automotive industry, jewelry and components for molds. It cannot be heat treated and is available only in the annealed condition.

  Weldability: The austenitic class of stainless steels is generally considered to be weldable by the common fusion and resistance techniques.  Special consideration is required to avoid weld "hot cracking" by assuring formation of ferrite in the weld deposit.  These particular alloys are generally considered to have poorer weldability than.

  Types 304 and 304L. A major difference is the higher nickel content for these alloys which requires slower arc welding speed and more care to avoid hot cracking. When a weld filler is needed, AWS E/ER 316L and 16-8-2 are most often specified.
  Types 316 and its low-carbon "L" version are well known in reference literature and more information can be obtained in the following ways:
  1. ANSI/AWS A5.9, A5.22, and A5.4 (filler metals, minimum UTS and elongation)
  2. "Welding of Stainless Steels and Other Joining Methods," SSINA, (800:982-0355)
  3. "Welding Stainless Steels," FDB #SF-71
  4. ANSI/AWS B2.1.009-90 [GTAW 300's @.050"-0.14"]
  5. ANSI/AWS B2.1-8-024-94 [GTAW 300's @ 1/8"-1-1/2"]
  6. ANSI/AWS B2.1.013-91 [SMAW 300's.050"- 0.14"]
  7. ANSI/AWS B2.1-8-023-94 [SMAW 300's @ 1/8"-1-1/2"]
  8. ANSI/AWS B2.1.005-90 [GMAW 300's @.050"-0.14"]
 • 430 แผ่นสแตนเลสสตีล
  430 แผ่นสแตนเลสสตีล
  Specifications

  SUS430 chemical composition:

  Ferritic Grades
  Steels of the ferritic group, because of their low carbon (.08 to.20%) and high chromium contents, do not harden to any appreciable extent when quenched from high temperatures. They have a low coefficient of expansion and are highly resistant to atmospheric oxidation and strongly oxidizing solutions. This group is adaptable to high temperature, chemical plant and outdoor applications. An outstanding example of the latter is automotive trim. The ferritic grades are magnetic and nonhardenable.

  Type 405 contains12% chromium with aluminum added to prevent hardening.

  Type 430 is the basic type in the ferritic group, possessing good ductility and excellent resistance to atmospheric corrosion. Its scaling resistance is higher than 302 in intermittent service, somewhat lower in continuous use.

  Type 430F430Se have sulphur and selenium (respectively) added for increased machinability.

  Type 442 has added chromium for improved resistance to scaling.

  Type 446 has still higher chromium content (27%) for added scaling resistance and is highest of the standard straight chromium types. Alloys with over30% chromium become too brittle to process.
 • แผ่นรีดเย็น
  แผ่นรีดเย็น
  Specifications

  SUS430 chemical composition:

  Martensitic Grades
  The balance of the 400 series stainless steels belong to the Martensitic Group, are hardenable by heat treatment and are magnetic. Varieties such as Types 403, 410, 420 and 440 find major applications as products that must resist atmospheric oxidation, mildly corrosive chemicals and wet or dry corrosion, such as in steam and gas turbine parts, bearings and cutlery.

  Type 410 is the basic Martensitic type. It is the general purpose corrosion and heat resisting chromium stainless steel. It can be hardened by thermal treatment to a wide range of mechanical properties. It can be annealed soft for cold drawing and forming. This grade is always magnetic.

  Type 403 is a special high quality steel made for blades and buckets for steam turbine and jet engine compressors. This grade is eminently suited for very highly stressed parts. This material is magnetic in all conditions.

  Type 416416Se are modifications of Type 410, being the freemachining, nonseizing, nongalling alloys. These properties are obtained by the addition of sulphur or selenium to Type 410. This is a heattreatable grade with corrosion resistance and other characteristics closely approaching those of Type 410.

  Type 420 is a chromium stainless steel capable of heat treatment to a maximum hardness of approximately 500 Brinell. It has a maximum corrosion resistance only in the fully hardened condition. Type 420 is magnetic in all conditions.

  Type 431 is a nickel bearing (1.252.00%) chromium stainless steel which may be heat treated to high mechanical properties. It is magnetic in all conditions of use. It has superior corrosion resistance to Types 410, 416, 420, 430 and 440 stainless steels.

  Type 440C is the stainless steel that can be heat treated to the highest hardness of any of the corrosion resistant steels. Its best corrosion resisting properties are obtained when it is in the fully hardened condition. It is recommended where high hardness, wear and corrosion resistance are paramount. This type is magnetic in all conditions.

ความลับของความสำเร็จของเราได้รับนโยบายการจัดการของเราจากการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจในการซื้อขายกับลูกค้า เรารับรองว่าคุณมีการส่งมอบเมื่อเวลาที่ดีที่สุด เหล็กแผ่นสแตนเลส รับการสนับสนุนจากบริการหลังการขายรับแจ้งและระมัดระวัง.

เราส่งออก เหล็กแผ่นสแตนเลส ซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของเราและให้การทำงานมีประสิทธิภาพ จานนี้จะถูกตรวจสอบเป็นประจำและที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลสของแผ่นเรียบมันมีความเหนียวทนทานสูงและความแข็งแรงกลต้านทานกรดด่างก๊าซโซลูชั่นและสื่ออื่น ๆ กัดกร่อน มันเป็นสนิมเหล็กที่ไม่ใช่โลหะผสมได้อย่างง่ายดาย แต่มันเป็นไปไม่อย่างใดสนิม ต้องการที่จะสามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดออกซาลิก, กรดซัลฟูริก - ซัลเฟตธาตุเหล็กไนเตรทกรดไนตริก-hydrofluoric, กรดซัลฟูริก - จุนสี, กรดฟอสฟอริก, กรด, กรดอะซิติกและกรดอื่น ๆ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในทางเคมีอาหาร ยากระดาษ, น้ำมัน, พลังงานปรมาณูและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นเดียวกับการก่อสร้างเครื่องใช้ในครัว, มีด, ยานพาหนะท​​ี่ใช้ในครัวเรือนส่วนต่างๆ
บริษัท ของเราในการที่จะตอบสนองความต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าสมบัติเชิงกลของประเภทต่างๆของ เหล็กแผ่นสแตนเลส แผ่นเหล็กมีความแข็งแรงผลผลิตแรงดึงยืดและความแข็งก่อนที่จะส่งต้องหลังการรักษาหลอมรักษาความร้อนโซลูชั่นและริ้วรอยเช่นความร้อน การรักษา เลือกเหล็กแผ่นสแตนเลสที่จะต้องพิจารณาการใช้สภาพการใช้งานเช่นการดำเนินการด้วยตนเองหรือดำเนินงานโดยอัตโนมัติประสิทธิภาพของเครื่องกดและประเภทที่ต้องการคุณภาพเช่นความแข็งความเงา ฯลฯ ของวัสดุปราบปราม แต่ยังพิจารณาความต้องการการบัญชีทางเศรษฐกิจสามารถผลิตหมายเลขทะเบียนช้าตกแต่งคุณภาพของแต่ละแผ่นเหล็กใหม่ขัด นอกจากนี้ทางเลือกของความหนาของแผ่นเหล็กจากที่เหมาะสมที่สุดที่ควรพิจารณาการใช้ถามมวลตึงคำนึงถึงความต้องการความแข็งแรงเมื่อจานภายใต้ความกดดันการนำการกระจายความร้อนดันข้อกำหนดรูปแบบแผ่น
Italian, Italiano